خرید اشتراک

لطفا شماره تلفن همراهی را که می خواهید اشتراک متل خوان روی آن خریداری گردد را وارد نمایید.

مرحله 2: انتخاب مدت اشتراک
مدت زمان دلخواه برای فعالسازی اشتراک روی شماره وارد شده را انتخاب نمایید.

۱۵۰۰۰ تومان

۹۰۰۰۰ تومان


مرحله 3: پرداخت
پس از حصول اطمینان از صحت شماره وارد شده و انتخاب اشتراک، نحوه پرداخت را انتخاب نموده و روی دکمه پرداخت کلیک کنید.
قیمت محصول:
15000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
1635 تومان
مبلغ نهایی:
16350 تومان